Sunday, January 25, 2015

Kerja kursus KKPP IAB konsep sekolah selamat.

PENGENALAN
Anjakan demi anjakan dalam era pendidikan kini telah mewujudkan keperluan untuk mengenal pasti kaedah, strategi dan model program yang dapat mempertingkatkan kesedaran terhadap keselamatan  murid dan warga sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia mengharapkan  murid-murid serta warga sekolah akan sentiasa berasa  selamat seterusnya dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti di sekolah. Iklim persekolahan yang selamat dan kondusif akan meningkatkan keyakinan kendiri murid bagi membantu pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah seterusnya dapat memberi sumbangan

Sarung dan ulu kayu nangka

Hasil 3

Golok sembelih ni sarung dan hulunya dari kayu nangka.....warna kuning asal tanpa taruk cat...